Nutri Bag ถุงใส่อาหารเหลว ถุงให้อาหารทางสายยาง

ราคาสินค้า Nutri Bag ถุงใส่อาหารเหลว

  • 10 – 49 ถุง ราคาถุงละ 18 บาท
  • 50 ถุงขึ้นไป ราคาถุงละ 17 บาท

แนะนำการใช้งาน

  • สามารถใช้ซ้ำได้ โดยประมาณ 2-3 มื้อ หรือจนกว่าถุงจะรั่วซึมหรือฉีดขาด หรือสกปรก
  • ทำความสะอาดโดยใช้น้ำอุ่น น้ำต้มสุก หรือน้ำสะอาด

รายละเอียดสินค้า

  • มีขีดวัดปริมาณการบรรจุอาหารได้ 500 cc
  • ผลิตภัณฑ์มีระยะปลอดเชื้อ 5 ปี นับจากวันที่ผลิตหรือสิ้นสุดเมื่อบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด
  • บรรจุซองละ 1 ถุง

สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่