หลักการให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย

หลักการให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย

หลักการให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย หลักการให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ ออกซิเจนในเลือดต่ำ หมายถึง แรงดันของออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ หรื่อวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้น้อยกว่าปกตินั่นเอง

การเกิดแผลกดทับ แผลกดทับเกิดจาก-ระดับแผลกดทับ-การดูแลแผลกดทับ

การดูแลแผลกดทับ

การเกิดแผลกดทับ การเกิดแผลกดทับ แผลกดทับเกิดจาก-ระดับแผลกดทับ-การดูแลแผลกดทับ แผลกดทับ คือ (Bed Sore คือ) 1. การเกิดแผลกดทับ แผลกดทับเกิดจากอะไร แผลกดทับ เกิดจาก น้ำหนักของผู้ป่วยที่กดทับลงตรงบริเวณที่เป็นส่วนโปนของกระดูก เช่น บริเวณศรีษะ หัวไหล่ ข้อศอก สะโพก ส้นเท้า เป็นต้น

โรคหอบหืด วิธีการรักษาและป้องกันโรคหอบหืด

โรคหอบหืด วิธีการรักษาและป้องกันโรคหอบหืด

โรคหอบหืด วิธีการรักษาและป้องกันโรคหอบหืด โรคหอบหืด วิธีการรักษาและป้องกันโรคหอบหืด โรคหอบหืด คือ อาการ “หอบหืด” เป็นคำที่ชาวบ้านเรียกกัน เมื่อมีการหายใจไม่ทัน หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่ออก แน่นหน้าอกอันเนื่องมาจากการหดตีบของทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่า โรคหืด

การอ่านค่าความดันโลหิต-เกณฑ์ความดันโลหิต

การอ่านค่าความดันโลหิต

การอ่านค่าความดันโลหิต-เกณฑ์ความดันโลหิต การอ่านค่าความดันโลหิต-เกณฑ์ความดันโลหิต   ความดันโลหิตมี 2 ค่า คือ ความดันตัวบน(Systolic) คือ เป็นความดันช่วงที่หัวใจบีบตัว ความดันตัวล่าง (Diastolic) คือ เป็นความดันช่วงหัวใจคลายตัว โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่ความดันโลหิตค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสองค่าสูงกว่าค่า   ปกติต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์

วิธีใช้เครื่องวัดความดัน-วิธีการวัดความดันโลหิต

วิธีใช้เครื่องวัดความดัน

วิธีใช้เครื่องวัดความดัน-วิธีการวัดความดันโลหิต วิธีใช้เครื่องวัดความดัน-วิธีการวัดความดันโลหิต ขั้นตอนการวัดความดันโลหิตที่ถูกวิธี 1.การเตรียมตัวก่อนวัดความดันโลหิต งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ก่อนวัด 30 นาที และควรนั่งพัก 5 นาที ก่อนเริ่มวัด

วิธีการใช้เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม-หอบหืด

วิธีการใช้เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม

วิธีการใช้เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม-หอบหืด วิธีการใช้เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม-หอบหืด วิธีการพ่นยาขยายหลอดลมด้วยเครื่องพ่นยา ถ้าคุณมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการหายใจ อย่าง ปอดบวม (pneumonia), หอบหืด (asthma),

การดูดเสมหะ-การ Suction

การดูดเสมหะ-การ Suction

การดูดเสมหะ-การ Suction การดูดเสมหะ-การ Suction การดูดเสมหะ คือ การใช้สายยางดูดเสมหะที่สะอาดปราศจากเชื้อผ่านเข้าทางปาก จมูก หรืออุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในหลอดลม เพื่อนำเสมหะออกจากทางเดินหายใจ 

ยาชื่อสามัญและยาต้นแบบ หรือ Generic and Original Drugs

ยาชื่อสามัญและยาต้นแบบ

ยาชื่อสามัญและยาต้นแบบ หรือ Generic and Original Drugs ปัจจุบันการใช้ยาของประเทศไทยมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้มวลรวมของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คือ

วิธีการวัดไข้ อุณหภูมิที่เป็นไข้ สามารถตรวจวัดได้ตามวิธีต่อไปนี้

วิธีการวัดไข้

อาการไข้เกิดจากร่างกายเกิดการติดเชื้อ ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติ คือ จะมากกว่า 37.5 องศา จะเกิดอยู่เพียงชั่วคราวเฉพาะในช่วงเกิดโรคหรือมีการเจ็บป่วย เรามี วิธีการวัดไข้

โรคเบาหวานและค่าระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานและค่าระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือจากการดื้อต่อฤทธิ์ของอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ