Showing all 4 results

การสวนปัสสาวะ (Urinary Catheterization)

จัดจำหน่าย อุปกรณ์สำหรับผู้ที่ปัสสาวะลำบาก เรามีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสวนปัสสาวะ เช่น สายสวนปัสสาวะ (foley catheter) ชนิดสวนคา ถุงปัสสาวะ (urine bag) ชุดทำความสะอาดตอนสวนปัสสาวะ ชุดสวนปัสสาวะ (Fushing Set)