Showing 1–12 of 21 results

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

Accu Chek Active แผ่นตรวจน้ำตาล 25 ชิ้น

฿450

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

Accu Chek Performa แผ่นตรวจน้ำตาล 25 ชิ้น

฿450

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

EasyMax แผ่นตรวจน้ำตาล 50 ชิ้น

฿700

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

Onetouch Select แผ่นวัดตรวจวัดน้ำตาล 25 ชิ้น

฿420

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

Onetouch Ultra แผ่นวัดตรวจวัดน้ำตาล แบ่งขาย 25 ชิ้น

฿550
Sale!
฿1,800 ฿1,300

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

เข็มเจาะเลือดตรวจน้ำตาล Accu-Chek Softclix Lancets 25 ชิ้น

฿100

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

เข็มเจาะเลือดตรวจน้ำตาล Onetouch Ultra Soft Lancets 25 ชิ้น

฿120

ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน

เข็มเจาะเลือดตรวจน้ำตาล Twist Lancets 28G 25 ชิ้น

฿70