Showing all 12 results

จัดจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการบำบัดด้วย ออกซิเจน หลากหลายชนิด ราคาถูก มีทั้ง เครื่องผลิตออกซิเจน ถังออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว อะไหล่ต่างๆ เช่น แผ่นกรองเครื่องออกซิเจน กระบอกใส่น้ำออกซิเจน

สายทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย

Oxygen Nasal Cannula สายออกซิเจนทางจมูก ยี่ห้อ Westmed USA